Avukat İrem Ersoy

Aile hukuku(boşanma, velayet, nafaka, mal rejimlerinden kaynaklanan katılma alacağı ve katkı payı alacağı davaları, çeyiz eşyası, ziynet eşyası alacağı davaları), miras hukuku(mirasçılık belgesi/veraset ilamı, vasiyetname, vasiyetnamenin okunması ve tenfizi, muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları), sigorta hukuku(değer kaybı davaları, maddi ve manevi tazminat davaları), kira hukuku(kiralanan taşınmazın tahliyesi, kira alacaklarının tahsili, kira bedeli tespiti davaları), iş hukuku(işçilik alacakları, hizmet tespiti davaları), ceza hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Avukat İrem ERSOY